Bijeenkomst Netwerk huis-projecten Amsterdam 15 januari 2019

De volgende bijeenkomst is op 15 januari 2019, aanmelden gewenst, via “Contact

Het verslag van 14 september staat hier: LINK

Aan alle wooninitiatieven en -groepen en hun vertegenwoordigers: Allereerst de beste wensen voor iedereen, in het bijzonder voor het welslagen van de gezamenlijke woon-, bouw- en huurplannen die voor 2019 op stapel staan. We hebben vorige keer afgesproken om op 15 januari 2019 weer bij elkaar te komen. We zullen worden ontvangen door:

Woonwerkpand Tetterode, Bilderdijkstraat 163, 1053KP Amsterdam,

Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur tot 22.00 uur.

Het platform Samen-thuis is er vooral voor de ontmoeting. In de voorbereiding hebben we bedacht dat het platform Samen-thuis rustig moet kunnen groeien op basis van de behoeften die bij de groepen leven. Het PWIA heeft aangeboden om in 2019 slapend af te wachten of Samen-thuis het als rechtspersoon wil gaan gebruiken of niet.

We hebben een programmaatje bedacht voor de bijeenkomst.

1. Dialoog met Tetterode over mengen van functies in je woon(-werk)pand.

2. Uitwisseling: iedere groep meldt één ontwikkeling die belangrijk is om te delen. Kennis die
ons verder helpt. Bijvoorbeeld iets dat actueel is in de eigen groep, een politieke
ontwikkeling, punten van huisvestingsbeleid, vastgoedkansen, een vraag, enzovoort.

3. Wat is onze volgende stap met Samen-thuis? Waar is behoefte aan bij en naast de ontmoeting?

We zullen een overzicht maken van de initiatieven die meedoen. Groepen die zich aan willen sluiten zijn welkom.

De initiatiefnemers,

Jan en Joram, De Groene Gemeenschap; Ineke en Frederike, Villa des Roses; Mia, PWIA.

 

Advertisements